Capital letter W for wolnosc, freedom in Polish.

Civil Freedom Alliance

Fundacja Wolne Społeczeństwo's header
Fundacja Wolne Społeczeństwo's avatar
Fundacja Wolne Społeczeństwo
@fws@ap.wolnespoleczenstwo.org

Wspieranie rozwoju wolnych społeczeństw, społeczności i rodzin. Ochrona praw człowieka, praw dziecka i rodziny, oraz praw obywatela i swobód obywatelskich. Fundacja Wolne Społeczeństwo została utworzona jako narzędzie prawnego współdziałania dla ochrony społeczeństwa przed państwową samowolą. Zadaniem fundacji jest podejmować czynności prawne przeciwko bezprawiu oraz korupcji organizacji państwowych i międzynarodowych.

Od Dec, 2022
Odbiorców 2
Nadawców 0
Wiadomości 5

Ostatnie wiadomości sieciowe

Fundacja Wolne Społeczeństwo @fws
Feb 19, 19:58

Zarzuty "Petycji przeciwko bezkarności sędziów", którą przedstawiła @fws 10 lutego 2023 r., potwierdził Minister Sprawiedliwości, usiłując zrzucić na Prezydenta odpowiedzialność za bezkarność sędziów: "Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej w wielu sprawach (...) tak naprawdę nie tyle pociąga do odpowiedzialności sędziów dopuszczających się nadużyć, co gwarantuje tym sędziom bezkarność."; ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmaniQg2JrghGcJwjeX3XubhnMh9iK7YhabSqhZsnRwZjX/.

Feb 19, 2023, 19:58
0
0
0
View post
Fundacja Wolne Społeczeństwo @fws
Feb 19, 19:57

Na wypadek przekazania przez Prezydenta Rzeczyposp. pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zm. ustawy o Sądzie Najwyższym, zmierzającej do unieważnienia instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, @fws postuluje przedstawienie Trybunałowi patologii bezkarności sędziów w związku z brakiem funkcji kontrolnych Sejmu i właściwej demokratycznej reprezentatywności Sejmu i Senatu; ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmbCvJdEpsJ9GqA9wtBdUHxQnb2r3Z8PC5cEdnfVxS6vDn/.

Feb 19, 2023, 19:57
0
0
0
View post
Fundacja Wolne Społeczeństwo @fws
Feb 19, 19:54

@fws 10 lutego 2023 r. wezwała Prezydenta Rzeczypospolitej "Petycją przeciwko bezkarności sędziów" do zwrotu Sejmowi ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, zmierzającej do unieważnienia instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Bezkarność sędziów wynika ze sprzeczności z Konstytucją ustawowej procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności sędziów sądów powszechnych; ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmTULrdCnGR8PtQgJYf2tfoyd1hb1M2UF9QhHAbUV3REhz/.

Feb 19, 2023, 19:54
0
0
0
View post
Fundacja Wolne Społeczeństwo @fws
Jan 21, 07:22

@fws domaga się procedury wysłuchania publicznego w Senacie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt blokuje ochronę społeczeństwa przed przestępczością prawniczą rozwijającą się w polskim sądownictwie, a także rozwijającą się w obcych instytucjach sądownictwa w Unii Europejskiej na szkodę polskich obywateli pozbawionych ochrony ze strony polskiego sądownictwa, wykraczającą poza szkodliwe wpływy polityków na polskie sądownictwo. ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmeSYMApbeAPjfWcnUZeEepx7z2PfyWbSLvbZfaUuY7vkq/

Jan 21, 2023, 07:22
0
0
0
View post
Fundacja Wolne Społeczeństwo @fws
Dec 13, 2022

FWS postuluje rozszerzenie sejmowej dyskusji o braku zaufania do ministra sprawiedliwości o przesłanki i zarzuty dotyczące krzywd po stronie obywateli i społeczeństwa cywilnego w Polsce. ipfs.civilfreedom.net/ipfs/QmPCCkFnFH2G9wrQFMinLrGmtX8sc1f3t8vmHfDdKhVYuj/

Dec 13, 2022, 23:12
0
0
0
View post